O!

Zespół Bridelle Magazine tworzą osoby związane z branżą ślubną od wielu lat.

Stały zespół redakcyjny:

KAROLINA WALTZ

redaktor naczelna


MAGDALENA PIECHOTA

dyrektor artystyczny


AGATA ZATORSKA

zastępca redaktor naczelnej


AGNIESZKA WASILEWSKA

redaktor


IGOR ROZTOCKI

reklama i marketing


MARTYNA STRZELECKA

współpraca zagraniczna