REKLAMA

W Bridelle Magazine dostępne są tradycyjne formy reklamowe (jedno i dwustronicowe) oraz formy niestandardowe – lokowanie produktów i usług w sesjach edytorialowych i stylizowanych oraz w sesjach wizerunkowych.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamy:

reklama@bridellemagazine.pl